Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour
×Details

Submitted on
September 1, 2012
Image Size
600 KB
Resolution
600×907
Submitted with
Sta.sh
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
4,641
Favourites
363 (who?)
Comments
48
Downloads
58
×
cat streets by kawako198 cat streets by kawako198
for a sunny sunday :>
Add a Comment:
 
:iconkristenspork:
KristenSpork Jul 14, 2013   General Artist
Beautiful. ♥
Reply
:iconkawako198:
kawako198 Jul 16, 2013  Student Traditional Artist
thanks :D
Reply
:icongryffgirl:
You've been featured: [link]
Reply
:iconkawako198:
kawako198 Jun 26, 2013  Student Traditional Artist
thanks a lot :hug:
Reply
:iconmelngoklien:
Chị đọc truyện Cat Street rồi ạ? Ố_Ồ
Reply
:iconkawako198:
kawako198 Apr 14, 2013  Student Traditional Artist
ừ, đọc rồi thì sao mà ngạc nhiên thế :lol:
với cả cái này có liên quan j đến truyện đấy đâu mà =]
Reply
:iconmelngoklien:
đấy là bộ truyện có ý nghĩa nhất mà em từng đọc :"> mỗi tội truyện đấy ít người biết nên lúc thấy cái tên em hơi ngạc nhiên ạ :p
Reply
:iconapplestory:
cant find a way not to love it ! awesome !
Reply
:iconumbrella-bear:
umbrella-bear Sep 29, 2012  Student Traditional Artist
So cute!
Reply
:iconkawako198:
kawako198 Oct 7, 2012  Student Traditional Artist
thanks ^^
Reply
Add a Comment: