Shop More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
September 1, 2012
Image Size
600 KB
Resolution
600×907
Submitted with
Sta.sh
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
5,710 (1 today)
Favourites
400 (who?)
Comments
49
Downloads
77
×
cat streets by kawako198 cat streets by kawako198
for a sunny sunday :>
Add a Comment:
 
:iconerikku8:
Erikku8 Featured By Owner Jun 2, 2014  Student Digital Artist
Wow!
Reply
:iconkristenspork:
KristenSpork Featured By Owner Jul 14, 2013   General Artist
Beautiful. ♥
Reply
:iconkawako198:
kawako198 Featured By Owner Jul 16, 2013  Student Traditional Artist
thanks :D
Reply
:icongryffgirl:
Gryffgirl Featured By Owner Jun 26, 2013
You've been featured: [link]
Reply
:iconkawako198:
kawako198 Featured By Owner Jun 26, 2013  Student Traditional Artist
thanks a lot :hug:
Reply
:iconmelngoklien:
melngoklien Featured By Owner Apr 13, 2013
Chị đọc truyện Cat Street rồi ạ? Ố_Ồ
Reply
:iconkawako198:
kawako198 Featured By Owner Apr 14, 2013  Student Traditional Artist
ừ, đọc rồi thì sao mà ngạc nhiên thế :lol:
với cả cái này có liên quan j đến truyện đấy đâu mà =]
Reply
:iconmelngoklien:
melngoklien Featured By Owner Apr 16, 2013
đấy là bộ truyện có ý nghĩa nhất mà em từng đọc :"> mỗi tội truyện đấy ít người biết nên lúc thấy cái tên em hơi ngạc nhiên ạ :p
Reply
:iconapplestory:
applestory Featured By Owner Nov 5, 2012
cant find a way not to love it ! awesome !
Reply
:iconumbrella-bear:
umbrella-bear Featured By Owner Sep 29, 2012  Student Traditional Artist
So cute!
Reply
Add a Comment: