Shop Mobile More Submit  Join Login
grown up by kawako198 grown up by kawako198
hmmm, just want to draw somethings out of line :D
Add a Comment:
 
:iconsilent-voice-group:
Silent-Voice-Group Featured By Owner Jul 20, 2013
Bức này em vẽ trên loại giấy và khổ giấy nào vậy? Scan không bị nổi vân giấy nhỉ :( Mấy bức a vẽ màu nước khi scan toàn bị nổi vân giấy thôi :(
Reply
:iconkawako198:
kawako198 Featured By Owner Jul 20, 2013  Student Traditional Artist
em vẽ trên giấy canson ạ.
với cả em để hình bé nên cũng ko bị lộ vẫn giấy nhiều đâu :d
Reply
:iconkarinta:
Karinta Featured By Owner Sep 20, 2012  Student General Artist
It's simply adorable.
Reply
:iconkawako198:
kawako198 Featured By Owner Sep 21, 2012  Student Traditional Artist
thanks :D
Reply
:iconkarinta:
Karinta Featured By Owner Sep 21, 2012  Student General Artist
You're welcome!
Reply
:iconmilena-zaremba:
Milena-Zaremba Featured By Owner Sep 16, 2012  Hobbyist Traditional Artist
Amazing idea for an artwork! Growing up si bad, never ever do so and keep a little child in your heart forever.
Reply
:iconkawako198:
kawako198 Featured By Owner Sep 16, 2012  Student Traditional Artist
living young, wild and free :lol:
anw, thank you ~ :hug:
Reply
:iconmilena-zaremba:
Milena-Zaremba Featured By Owner Sep 20, 2012  Hobbyist Traditional Artist
Exactly C: And you're welcome!
Reply
:iconbuta0309:
buta0309 Featured By Owner Sep 9, 2012  Student Traditional Artist
màu chỉnh ko đẹp như ở ngoài th́ phải
Reply
:iconkawako198:
kawako198 Featured By Owner Sep 10, 2012  Student Traditional Artist
ừ, chị chỉnh rực hơn nên ko nhă như ở ngoài :D
Reply
:iconviperosity:
Viperosity Featured By Owner Sep 4, 2012  Hobbyist Traditional Artist
Love this! Nice touch with the fish in the background and the tree branches :)
Reply
:iconkawako198:
kawako198 Featured By Owner Sep 6, 2012  Student Traditional Artist
:D thank you
Reply
:icongolden-quince:
golden-quince Featured By Owner Sep 4, 2012  Professional Traditional Artist
love the use of negative space!
Reply
:iconkawako198:
kawako198 Featured By Owner Sep 6, 2012  Student Traditional Artist
^^ thanks
Reply
:iconblueyrockz:
Blueyrockz Featured By Owner Sep 4, 2012  Student Traditional Artist
Xinh quá <3
Reply
:iconkawako198:
kawako198 Featured By Owner Sep 6, 2012  Student Traditional Artist
cảm ưn nhá :D
Reply
:iconchocolatecookiecrumb:
Chocolatecookiecrumb Featured By Owner Sep 3, 2012  Hobbyist Photographer
Lovely, great idea! <3
Reply
:iconkawako198:
kawako198 Featured By Owner Sep 6, 2012  Student Traditional Artist
thanks :>
Reply
:iconoscar-ojisan:
oscar-ojisan Featured By Owner Sep 2, 2012   Artist
lovely ^^ :heart:
Reply
:iconkawako198:
kawako198 Featured By Owner Sep 6, 2012  Student Traditional Artist
thanks ^^
Reply
:iconvoiceless-song:
voiceless-song Featured By Owner Sep 2, 2012  Student General Artist
Haizzz. bao h tui mới đuổi kịp con quỉ này đây hở trời?!!
Mà bà có bao h tính chuyện vẽ sang một phong cách khác ngoài chibi ko?
Reply
:iconkawako198:
kawako198 Featured By Owner Sep 2, 2012  Student Traditional Artist
đây có phải chibi đâu =] tôi qua cái thời vẽ mấy cái đấy rồi
đâu là illus ông ạ

Reply
:iconvoiceless-song:
voiceless-song Featured By Owner Sep 2, 2012  Student General Artist
sr, nói chibi ko chuẩn lắm, ư tôi là chuyển qua vẽ nhân vật theo phong cách realistic ư :))
Reply
:iconkawako198:
kawako198 Featured By Owner Sep 3, 2012  Student Traditional Artist
:lol: cái đấy tôi học và vẽ ở trường đấy, chẳng qua tôi ko up bh thôi :lol:
Reply
:iconvoiceless-song:
voiceless-song Featured By Owner Sep 4, 2012  Student General Artist
Hehe. Thế th́ t chờ đc xem mấy cái đấy hơn. Phong cách này của bà tôi xem măi r c̣n j!!!
Reply
:iconkawako198:
kawako198 Featured By Owner Sep 4, 2012  Student Traditional Artist
=]] cứ chờ đi
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
September 2, 2012
Image Size
401 KB
Resolution
500×741
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
7,464 (1 today)
Favourites
395 (who?)
Comments
26
Downloads
61
×