Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour
×Details

Submitted on
August 10, 2012
Image Size
525 KB
Resolution
600×883
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
6,958 (3 today)
Favourites
354 (who?)
Comments
47
Downloads
80
×
the broken time by kawako198 the broken time by kawako198
....
Add a Comment:
 
:iconlady-weavile-461:
Lady-Weavile-461 Featured By Owner Oct 21, 2013  Hobbyist Traditional Artist
:iconsocuteplz:
Reply
:iconjmk-prime:
JMK-Prime Featured By Owner Sep 16, 2012  Hobbyist General Artist
Đó là Kind of Mystic cô gái đó là trong tâm trí của tôi
Reply
:iconshirayukisei:
shirayukisei Featured By Owner Aug 29, 2012  Hobbyist
chậc xao lúc nào cũng đẹp thế nhờ :XD:
Reply
:iconshirayukisei:
shirayukisei Featured By Owner Aug 31, 2012  Hobbyist
thực za em vẫn đang trong giai đoạn yêu đương với bức đèn đom đóm :XD:
Reply
:iconkawako198:
kawako198 Featured By Owner Aug 31, 2012  Student Traditional Artist
sắp tung mấy bức mới :>
Reply
:iconshirayukisei:
shirayukisei Featured By Owner Sep 1, 2012  Hobbyist
í hí hí :"> thế lại chờ thôi :">>>>>>>>>
Reply
:iconkawako198:
kawako198 Featured By Owner Aug 29, 2012  Student Traditional Artist
thích chứ ?!!
Reply
:iconha24:
HA24 Featured By Owner Aug 18, 2012
:heart: tỏa sáng =D, tranh của chị lúc nào cũng cute kiểu này, không biết người ngoài trông ntn nhở ;D
Reply
:iconkawako198:
kawako198 Featured By Owner Aug 18, 2012  Student Traditional Artist
hè, cảm ơn em
Reply
:icon827772:
827772 Featured By Owner Aug 17, 2012  Hobbyist Digital Artist
Tranh kawako chàn lúc nào cũng đẹp hết ;A;//
Reply
Add a Comment: